Intro
Panel Opinea łączy osoby, które chcą od czasu do czasu uczestniczyć w płatnych ankietach obejmujących różnorodną tematykę: nowe produkty lub usługi, strony internetowe, programy telewizyjne, magazyny, reklamy… Każdy uczestnik panelu może swobodnie decydować, czy wziąć udział w ankietach, które są do niego przysyłane, czy nie i nie jest w żaden sposób zmuszony do uczestnictwa.

Comments are closed.